2007-09-25

Punka

Som ett brev på posten så har vi fått punka på barnvagnen. Och finska luftfartsverket har ju konfiskerat vår special-barnvagsncykelpump som terroristvapen.

Tack som fan för det!