2007-11-13

Tillbaka till samtiden

Kent nya album - Tillbaka till samtiden
Efter att ha plöjt igenom Kents nya album (Tillbaka till samtiden) knappt 80 gånger så anser jag mig ha tillräckligt kött på benen för att göra en liten kritisk utvärdering. Det är inget snack om att albumet är bra. Med det sagt vill jag dock flagga för att det inte riktigt kommer upp i samma klass som exempelvis Isola. Albumet präglas av lite mer disko influerade inslag vilka dock fungerar överraskande bra och snabbt karvas några trallvänliga melodier in i hjärnbarken.

Inledningsvis ansåg jag att albumets första hälft var klart bättre än den avslutande men några ytterligare genomlyssningar senare så vill jag nog revidera detta påstående. Den andra hälften är minst lika bra som den första. Tyvärr finns det några spår som inte riktigt kommer upp i samma klass som merparten av albumets övriga låtar men det kan man leva med då skivan som helhet är en lysande stjärna i höst/vintermörkret.