2011-02-15

Förra veckans intervaller

Förra veckan hann jag visserligen inte med ett renodlat långpass då det pressades alpina höjdmeter vid Ramundberget. Åt andra sidan lyckades jag klämma in två stycken intervallpass varav ett landade på 27 km vilket temporärt stillade långlöparsjälen en aning.

Veckans första intervallpass genomfördes dagen innan avfärden mot fjällen. Lamas skiss löd: 2x(6x1000m) @3:15 +3, 3:12 +2.5, 3:10 +2, 3:08 +1.5, 3:06 +1, 3:04 +0.5, PJ: 90'', SP: 4' @4:15. Alltså, två stycken serier som vardera innehöll sex stycken tusingar. Dessa tusingar skulle genomföras i ökande fart men minskande lutning där snittfarten skulle landa in på uppskattningsvis 3:05. Vilan var ganska generös, 90 sekunder jogg mellan tusingarna och fyra minuter mellan serierna. Värmde upp med 30 minuter i progressivt ökande fart från 4:30 ner till 3:30 och påbörjade sedan intervallerna efter några koordinationslopp. Hade en riktigt bra känsla under hela passet och blev egentligen aldrig trött. Trots att trippmätaren visade 25 km inför sista tusingen och den skulle köras på 3:04 så var benen pigga och rappa och snitt- och maxpuls höll sig på mycket (för mig) låga nivåer. Värt att notera var att pulsvärdena på sista intervallen var helt identiska med de värden jag hade på de första intervallerna. Ett tecken som visar att det fanns betydligt mer att pressa ur benen om så hade behövts. Ett riktigt bra pass som jag klassar som ett av de bättre jag kört på den sista tiden.

Under lördag efter en del skidåkande körde jag veckans andra intervallpass på löpbandet vid Ramundbergets gym. För att hinna med passet tvingades jag skära ner en aning på uppvärmningen från 45 minuter ner till 30. Sedan var det dags för en lättare snabbdistans med lite insprängda fartryck. Skissen sa 3x(3x3'/2' @3:10/4:10) och genomfördes utan direkt slitage. Kontrollerad löpning rakt igenom och återigen uppvisade pulsen låga fina noteringar.

Allt som allt lyckades jag skrapa ihop 13 mil under veckan vilket får anses som klart godkänt med tanke på fjällresan och alpin skidåkning mellan torsdag och söndag.

Inga kommentarer: