2011-11-15

Backintervaller

Veckan inleddes i stor stil med backintervaller på band. En av löpbandets fördelar är att man just kan konstruera dessa oändliga backar i perfekt anpassade lutningar. Igår var det således dags att bestiga lite berg med syfte att stärka den aerobiska kapaciteten.

Skissen var satt till 2x4km där jag började på +4.5 i lutning och sedan minskade den med 0.5 för varje kilometer vilket resulterade i att lutningen under sista kilometern var +3. I samband med att lutningen minskades så ökades successivt farten vilket gjorde att ansträngningen blev jämnt fördelad under varje 4km-intervall. Pausjoggen mellan intervallerna var satt till fem minuter i ökande fart från 4:15 till 4:00. Ganska kul pass och inte så fruktsansvärt hårt. Det verkar som om lite av benstyrkan efter Lidingöloppet fortfarande sitter i vilket självfallet var stimulerande. Totalt sett knappt 20 km under passet tillsammans med lite uppvärmning och nerjogg.